PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 2016

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 2016

Zakopane, 23 – 26 listopada 2015                                          Nr 1441/15

Przedmioty regulacji prawa restrukturyzacyjnego 1.      Zasada zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutki zawartego układu.2.      Zasada prowadzenia działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań.Celem Prawa restrukturyzacyjnego jest ochrona wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowanie praw wierzycieli, co realizują następujące cele regulacji:
a)      zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli;
b)      zapewnienie instrumentalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych;
c)      wprowadzenie zasady subsydiarności postępowań postępowania upadłościowego jako ultimacie ekonomicznego fiaska restrukturyzacyjnego;
d)      zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli;
e)      maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości;
f)       realizacja polityki „nowej szansy” – zapewnienie możliwości „nowego startu przedsiębiorcom”, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych.
 
Program szkoleniaI.                    Rozwiązania szczegółowe według systematyki ustawy – Prawo restrukturyzacyjne1.      Przepisy ogólne:1)      Przepisy wstępne
2)      Podstawy otwarcia postępowania
3)      Plan restrukturyzacyjny
II.                  Sąd i sędzia komisarz
1)      Sąd
2)      Sędzia-komisarz
III.                Nadzorca, zarządca i ich zastępcy
1)      Dłużnik
2)      Wierzyciel
3)      Zgromadzenie wierzycieli
IV.                Uczestnicy postępowania
V.                  Rada wierzycieli
VI.               Układ – obowiązujące zasady
VII.              Układ częściowy
VIII.            Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
IX.                Koszty postępowania restrukturyzacyjnego
X.                  Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego
1)      Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika
2)      Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika
XI.                Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
XII.              Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym
XIII.            Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Prowadzący: LUCJAN KARCZEWSKI – mgr Ekonomiki Produkcji UE w Krakowie. Przewód doktorski – AE. Ekspert – rzeczoznawca w zakresie organizacji i zarządzania TNOiK, konsultant, trener. Trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacji, prawa pracy, oraz zarządzania.

***

Miejsce: Zakopane, Hotel „Patria” ul. Stefana Żeromskiego 12
Termin; 24-26. 11.2015r.
Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, materiały pomocnicze, imprezy towarzyszące (uroczysta kolacja, wycieczka): 1690 zł (cena nie zawiera VAT).