Przemoc wśród uczniów – Agresji stop!

Przemoc wśród uczniów – Agresji stop!

Termin: 27.09.2017| 30.11.2017| 25.01.2018| 26.04.2018 Nr szkolenia: 1747/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, ćwiczenia
Cele kształcenia:
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów kształtowania się zachować agresywnych u dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka i terapia zachowań agresywnych
 • Wykorzystanie metod socjoterapeutycznych w pracy z dzieckiem agresywnym
Treści kształcenia:
 • Cechy sprawców i ofiar ataków przemowy wśród nastolatków – analiza sytuacji
 • Rozwój zachowań agresywnych w kolejnych stadiach rozwoju życia dziecka – czynniki ryzyka
 • Agresja a środowisko  – dom, szkoła, grupa rówieśnicza
 • Specyfika funkcjonowania dziecka agresywnego
 • Przyczyny agresji i przemocy
 • Rodzaje agresji dziecięcej
 • Przeciwdziałanie agresji dziecięcej
 • Program działań profilaktyczno – interwencyjnych stosowanych w stosunku do agresywnych nastolatków
 • Ćwiczenia wykorzystujące elementy Treningu Zastępowania Agresji oraz Treningu Kształtowania Umiejętności Społecznych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]