Arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracach biurowych

Arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracach biurowych

Termin: 23-26.01.2018 | 20-23.03.2018 | 24-27.04.2018 | 24-25.05.2018 | 26-27.06.2018
Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych
Cena: 720 zł netto/os. (osoby indywidualne),
990 zł netto/os. (osoby delegowane z firm)
Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia poznają zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Szkolenie zalecane jest wszystkim, którzy chcieliby poszerzyć znajomość arkusza o zaawansowane zastosowania w prezentacjach danych, analizach, kalkulacjach.
Program: 1.  Zaawansowane metody pracy. Nadawanie nazw zakresom komórek, zarządzanie oknami, tworzenie własnych formatów, automatyczne formatowanie tablic.
2.  Praca z wieloma skoroszytami. Grupowanie arkuszy, odwołania, tworzenie oraz likwidacja powiązań.
3.  Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.
4.  Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy przedsiębiorstwa (analiza sprzedaży wg różnych kryteriów, analiza danych księgowych.)
5.  Wykorzystanie zaawansowanych funkcji wbudowanych (m. in. funkcje statystyczne, funkcje warunkowe, funkcje finansowe) do rozwiązywania problemów z dziedziny finansów, sprzedaży, prognozowania.
6.  Budowanie własnych funkcji obliczających różnorodne zmienne finansowe. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika.
7.  Budowanie modeli opartych na sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.)
8.  Programy wspomagające. Optymalizacja wyniku na podstawie danych wejściowych.
9.  Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem SCENARIUSZY.
10. Tworzenie formularzy elektronicznych, wykorzystywanie formularzy do typowych zastosowań.
11.  Szablony oraz łączenie szablonów z bazami danych.
12. Wykorzystanie elementów sterujących do automatyzacji czynności wykonywanych na arkuszach.
13.  Przenoszenie informacji z arkuszy do baz danych oraz pobieranie informacji z baz danych.
14.  Analiza sprzedaży oraz prognozowanie z zastosowaniem funkcji statystycznych.
15.  Graficzna prezentacja danych. Wykresy kombinowane, transportowanie grafiki z obcych aplikacji, wstawianie grafik do wykresu.

zapisy [printfriendly]
 Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, CERTYFIKAT ukończenia szkolenia.