AUTOCAD – projektowanie I stopnia (40 h)

AUTOCAD – projektowanie I stopnia (40 h)

Termin: 26.02-02.03.2018 | 26.03-30.03.2018 | 28.05-1.06.2018
Liczba godzin: 40 godzin lekcyjnych
Cena: 990 zł netto/os. (osoby indywidualne),
1125 zł netto/os. (osoby delegowane z firm)
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawowymi poleceniami pozwalającymi na rozpoczęcie pracy z programem AutoCAD. Uczestnicy szkolenia poznają zasady poruszania się w przestrzeni 2D. Zaprezentowane zostaną sposoby ręcznego i półautomatycznego tworzenia i edycji szablonów rysunkowych, które służą jako podstawa rysunków zawierających wszystkie niezbędne rodzaje linii, warstwy, style tekstu, style wymiarowania.
Program:
 1. Wprowadzenie do środowiska pracy: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków.
 2. Wyświetlanie rysunku: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu; przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków.
 3. Ustawienia rysunku: tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie; wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku.
 4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe: współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów.
 5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej: rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystanie punktów.
 6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej: podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów.
 7. Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzenie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii.
 8. Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów.
 9. Obiekty tekstowe i ich style: teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja stylów tekstowych; podstawy tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku.
 10. Wprowadzenie do wymiarowania: wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie stylów wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku.
 11. Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania; określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech.
 12. Wprowadzenie do wydruku: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do stylów wydruku.

zapisy [printfriendly]