AUTOCAD – projektowanie III stopnia (40 h)

AUTOCAD – projektowanie III stopnia (40 h)

Termin: 5-9. 03.2018 | 9-13.04.2018 | 14-18.05.2018
Liczba godzin: 40 godzin lekcyjnych
Cena: 990 zł netto/os/ (osoby indywidualne)
1125 zł netto/os. (osoby delegowane z firm)
Program:
  1. Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej: typy modeli trójwymiarowych; operacje 3D
  2. Widoki rysunków trójwymiarowych: wyświetlanie modeli trójwymiarowych; standardowe kierunki obserwacji; definiowanie widoków perspektywicznych; orbitowanie obiektów trójwymiarowych; praca z rzutniami sąsiadującymi; zapisywanie i wywoływanie widoków.
  3. System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika: współrzędne kartezjańskie, walcowe i sferyczne; płaszczyzny rysunkowe i ikony lokalnych układów współrzędnych; orientacje układów współrzędnych; zapisywanie i wywoływanie układów współrzędnych.
  4. Modele liniowe i powierzchniowe: wykorzystanie linii i polilinii trójwymiarowej; obiekty płaskie w przestrzeni trójwymiarowej – grubość i poziom; powierzchnie 3D i polipowierzchnie; powierzchnie standardowe; powierzchnie wyciągane, obrotowe, prostokreślne i krawędziowe.
  5. Modele bryłowe: wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych; podstawowe obiekty bryłowe; operacje booleanowskie; polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi; przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich; modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie; obiekty cienkościenne; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych.
  6. Generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych:tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły; generowanie widoków izometrycznych.
  7. Wprowadzenie do wizualizacji:przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie świateł i definiowanie scen; przypisywanie materiałów do warstw, kolorów i obiektów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; zastosowanie mgły; próbkowanie renderingu; antyaliasing; rendering w rzutni i do pliku rastrowego.

zapisy [printfriendly]