Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi młodszymi

Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi młodszymi

Termin: 28.09.2017 | 22.11.2017| 29.03.2018| 14.06.2018 Nr szkolenia: 1741/O/17/18
Liczba godzin: 3
Cena: 110 zł
Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy przedszkolni oraz szkół podstawowych, wychowawcy placówek dla dzieci
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabywanie umiejętności zastosowania bajkoterapii w  rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej,wychowawczej
Treści kształcenia:
  • Bajka i baśń – jak z nich korzystać w naturalnym rozwoju dziecka
  • Bajki terapeutyczne – umiejętne korzystanie z gotowych tekstów
  • Bajka i co dalej – dalsza zabawa z wykorzystaniem twórczego działania dziecka
  • Symbolika, metafora w pracy z dziećmi młodszymi
  • Specyfika języka bajkowego
  • Przykłady pracy z  bajką z  uwzględnieniem wytworów plastycznych, zabaw dziecięcych i elementów  muzycznych
  • Praca indywidualna i grupowa w oparciu o bajki i baśnie
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]