Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami

Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami

Termin: 10.10.2017 | 09.01.2018 | 11.04.2018 | Nr szkolenia: 1722/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci
Treści kształcenia:
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Rola perswazji w komunikacji
 • Bariery w komunikacji ze strony nauczycieli i rodziców
 • Typy rodzicielskich postaw
 • Dynamika zachowań rodzicielskich
 • Sposoby przekazywania informacji i wypracowanie porozumienia
 • Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
 • Poznawanie problemów rodzinnych za pośrednictwem testu zdań niedokończonych
 • Program wychowawczy wspierający rodzinę
 • Sytuacje kryzysowe – asertywność i umiejętność negocjacji
 • Zasady prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami
 • Metody współdziałania z rodzicami przyjmującymi postawę unikającą, odtrącającą, przesadnie opiekuńczą lub przesadnie wymagającą
 • Dzielenie się własnymi, sprawdzonymi sposobami budowania dobrych relacji z rodzicami uczniów
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy [printfriendly]