Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie

Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie

Termin: 28.09.2017| 22.11.2017| 16.01.2018| 21.03.2018| 10.05.2018 Nr szkolenia: 1760/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zaprezentowanie ćwiczeń, zajęć i zabaw ze wskazaniem czynników niezbędnych dla sukcesów dziecka w nauce mówienia, czytania i pisania
  • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w prowadzonych grupach wyrównawczych
Treści kształcenia:
  • Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym – umiejętność rozpoznawania wśród dzieci tych, które mogą mieć problem i kłopoty z opanowaniem nauki czytania i pisania
  • Psychomotoryczny rozwój dziecka – aktywność ruchowa poparta słowem „motorem” do nabywania umiejętności na różnych obszarach
  • Sprawność manualna – ćwiczenia grafomotoryczne, trening małej motoryki, usprawnianie precyzyjnych ruchów ręki niezbędnych do nauki pisania
  • Produktywność wypowiedzi / Otwarty sposób komunikowania
  • Językowe ujmowanie doświadczeń / Zainteresowanie czytaniem i  pisaniem
  • Podejmowanie samodzielnych prób czytania i  pisania przez  dzieci
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]