Środki legalne i zabronione – czym odurza się młodzież?

Środki legalne i zabronione – czym odurza się młodzież?

Termin: 09.11.2017| 11.01.2018| 19.04.2018 Nr szkolenia: 1744/O/17/17
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie się ze współczesnymi środkami odurzającymi
  • Umiejętność rozpoznania ucznia, który po nie sięga
Treści kształcenia:
  • Legalne substancje, którymi odurza się młodzież / Dopalacze / Marihuana i inne narkotyki
  • Dlaczego młodzież sięga po używki?
  • Konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych
  • Rozpoznawanie objawów osób pod wpływem narkotyków
  • Profilaktyka uzależnień
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]