Dysleksja – ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie

Dysleksja – ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie

Termin: 20.09.2017| 24.01.2018| 10.04.2018 Nr szkolenia: 1771/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 140 zł
Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego, pedagodzy, rodzice
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu, sposoby diagnozowania dysleksji
Treści kształcenia:
  • Dysleksja – definicja, typowe objawy
  • Ryzyko dysleksji – problemy psychopedagogiczne i społeczne
  • Przyczyny i objawy zaburzeń dyslektycznych
  • Diagnoza jako podstawa oddziaływań terapeutycznych
  • Rodzaje dysleksji
  • Propozycje ćwiczeń stosowanych w terapii dzieci dyslektycznych (stymulacja bezpośrednia i pośrednia)
  • Prezentacja specjalnych metod nauki czytania i pisania
  • Formy pomocy dzieciom z dysleksją
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]