Elementy kultury w biznesie

Elementy kultury w biznesie

Termin: 7-8.11.2017 | 22-23.03.2017 | 26-27.04.2018 | 24-25.05.2018 | 14-15.06.2018
Cena: 890 zł netto/os.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych w firmie i jej otoczeniu, podejmowania działań naprawczych i korygujących.
Program szkolenia
1. Elementy werbalne i pozawerbalne komunikacji społecznej:

 • styl wypowiedzi,
 • formy komunikowania pozasłownego,
 • ruch, postawa, mimika,
 • wizerunek własny,
 • dostosowanie rozmowy do odbiorcy.

2. Komunikacja pozawerbalna – jak jesteśmy odbierani?

 • rola pierwszego wrażenia z potencjalnym klientem,
 • skuteczne przekazywanie informacji, czyli profesjonalna komunikacja,
 • odczytywanie i interpretowanie informacji płynących z mowy ciała naszego rozmówcy,
 • budowanie  postawy osoby wiarygodnej za pomocą odpowiednio dobranego języka mowy ciała.

3. Zasady savoir vivre w biznesie:

 • Przestrzeganie hierarchii,
 • Stanowisko, płeć, wiek,
 • Tytułowanie,
 • Punktualność,
 • Rozmowy telefoniczne,
 • Posiłki w pracy i na służbowych lunchach, obiadach, kolacjach,
 • Zasada płci,
 • Zasada wieku.

4. Wygląd zewnętrzny i wpływ na relacje z podwładnymi:

 • sposoby wykorzystywania postawy ciała i mimiki w wystąpieniach publicznych,
 • mocne i słabe strony nawyków gestykulacyjnych,
 • sposoby akcentowania treści, poprzez gestykulacje,
 • stylistyka i dobór ubioru do sylwetki.

5. Zaufanie i sposoby budowania wiarygodności w relacjach biznesowych:

 • budowanie więzi z odbiorcami wystąpienia słowem mówionym i pisanym,
 • identyfikacja oczekiwań słuchaczy,
 • sposoby angażowania słuchaczy,
 • jak mówić i pisać ciekawie?,
 • znaczenie dobrego stylu wypowiedzi,
 • estetyka słowa,
 • sprawność językowa,
 • praca nad zwięzłością, jasność treści i przekazu,
 • stylistyka sformułowań,
 • błędy i poprawna polszczyzna.

zapisy [printfriendly]