Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Termin: 15-19.01.2018| 8-9.02.2018 |19-23.03.2018 | 9-13.04.2018|  21-25.05.2018| 18-22.06.2018
Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych
Cena: 750 zł netto/os.  (osoby indywidualne)
800 zł netto/os. (osoby delegowane z firm)
Program: 1. Pojęcie grafiki użytkowej. Elementy języka wizualnego. Funkcja a estetyka.
2. Ćwiczenia kreatywne:

 • Linia, kształt, forma. Kompozycja, elementy kompozycji.
 • Kolor w projektowaniu.
 • Elementy typografii.
 • Projektowanie graficzne dla celów reklamowych.
 • Analiza reprodukcji obrazów.
 • Analiza i korekta projektów graficznych.
 • Elementy media planu, zasady i koszty umieszczenia reklam w prasie i czasopismach. Elementy ochrony prawnej znaków towarowych.
 • Główne zasady generowania obrazu analogowego i cyfrowego, technologii i oprogramowania.
 • Interfejs programu Corel Draw, wprowadzanie i edycja obiektów wektorowych (linie i poligony kontur i wypełnienie), krzywe Beziera.
 • Corel Draw wprowadzenie i transformacja tekstu oraz dopasowanie do ścieżki, narzędzia interakcyjne, wektoryzacja grafik rastrowych.
 • Corel Draw projekt reklamowy w formacie wektorowym, przygotowanie do druku (EPS.)
 • Interfejs programu Photo Paint, wprowadzanie i edycja obiektów rastrowych, wektorowych i tekstowych, praca na warstwach, selekcja i wypełnianie, stempel, gumka.

3. Ćwiczenia projektowe – prezentacje prac uczestników.


zapisy [printfriendly]