Gry i zabawy integracyjne

Gry i zabawy integracyjne

Termin: 21.09.2017| 23.11.2017| 29.03.2018 Nr szkolenia: 1750/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, osoby pracujące z  młodzieżą, w tym z młodzieżą zagrożoną społecznie
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Przedstawienie technik dramowych rozwijających twórcze myślenie
  • Umiejętność pracy w grupie
  • Twórcze rozwiązywanie konfliktów
  • Przygotowanie do stosowania technik dramowych w celu pobudzenia aktywności poznawczej np. przy omawianiu lektur szkolnych
  • Analiza informacji medialnych
Treści kształcenia:
  • Gry i zabawy integracyjne służące zniesieniu barier w grupie
  • Techniki dramowe (improwizacja, żywe rzeźby, stop klatka, metoda Teatru Forum i inne)
  • Sposoby konstruowania sytuacji konfliktowych tak, by w  sposób bezpieczny nawiązywały one do ich  źródeł
  • Mechanizmy będące przyczyną konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania
  • Techniki dramowe jako stymulatory pozytywnych wzorców zachowań
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]