ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cel:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, który obejmuje: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie pracowników, warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej, rozwój i doskonalenie pracowników.
Studia adresowane są do osób zatrudnionych w działach HR lub zainteresowanych podjęciem pracy w tym zakresie. Do udziału zapraszamy także osoby kierujące zespołami pracowniczymi.
Adresaci:
Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi – kadry kierowniczej, specjalistów, oraz osób chcący rozwijać się w zakresie HR.
Treści kształcenia:

 • Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wywieranie wpływu i manipulacja (NLP)
 • Istota oraz nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkim
 • Budowanie i wykorzystywanie kultury organizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Dobór pracowników (rekrutacja, selekcja, wprowadzenie do pracy)
 • Assessment Center jako metoda kluczowych kompetencji
 • Motywowanie i ocenianie pracowników
 • Organizacja procesu szkoleniowego
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie zespołami pracowniczymi
 • Komunikacja wewnętrzna  w firmie i wewnętrzny PR
 • Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem
 • Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Coaching i mentoring

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów w zakresie Zarządzanie zasobami ludzkimi, co daje uprawnienia do zarządzania personelem na wszystkich stanowiskach kierowniczych oraz w działach HR.

Łączna liczba godzin: 180 h.

1Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to podstawa funkcjonowania i element konieczny od osiągania sukcesów w każdej firmie, instytucji, organizacji i branży. Selekcja i dobór pracowników, komunikacja i zarządzanie zespołem, autoprezentacja, motywowanie i szkolenie – to umiejętności, które są dziś niezbędne każdemu managerowi. Studia prowadzone przez praktyków znających i rozumiejących potrzeby rynkowe, są szansa na szybkie zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. To propozycja dla tych, którzy w dobie ogromnej konkurencji rynkowej zainteresowani są najlepszymi wynikami.

Krystian Dudek www.krystiandudek.pl

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]