INFORMATYKA

INFORMATYKA

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. – styczeń 2019 r.

 

INFORMATYKA 

Cel:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka do poziomu szkół ponadgimnazjalnych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).
Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Warunkiem uzyskania kwalifikacji dla nauczycieli (nauczania w placówce oświatowej) jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.
Treść kształcenia:

  • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów-algorytmy,myślenie komputacyjne
  • Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
  • Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
  • Rozwijanie kompetencji społecznych w kontekście nowoczesnych technologii
  • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa a technologie komputerowe
  • Dydaktyka Informatyki
  • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania przedmiotu Informatyka
Uzyskane kwalifikacje:
Ukończenie studiów  będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Informatyka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
.Łączna liczba godzin: 350 + 60 praktyk

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]