Instytucjonalny PR – budowanie wizerunku firmy/urzędu

Instytucjonalny PR – budowanie wizerunku firmy/urzędu

Termin: 16-17.01.2018 | 8-9.02.2018 | 1-2.03.2018 | 10-11.04.2018| 10-11.05.2018 | 7-8.06.2018
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 276 zł (osoby indywidualne)
350 zł netto (osoby delegowane z firm)
Cel:
Zapoznanie Uczestników szkolenia z:
• problematyką kształtowania wizerunku własnej firmy,
• metodami zarządzania wizerunkiem w sytuacji kryzysowej,
• sposobami nawiązywania relacji wewnętrznych,
• opracowaniem i prowadzeniem wewnętrznych działań PR,
• diagnozowaniem i likwidowaniem barier komunikacji wewnętrznej.Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą nowe umiejętności w zakresie praktycznego prowadzenia relacji z mediami, planowania działań PR, posługiwania się narzędziami public relations w organizacji.
Metodyka:
Ćwiczenia, case studies, mini wykład, dyskusja.
Trenerzy:
Szkolenie prowadzi ekspert ds. public relations, trener komunikacji interpersonalnej, negocjacji oraz NLP, strategii public relations i marketingu.
Program szkolenia:
 1. Public relations jako forma dialogu – jak właściwie rozumieć PR i dlaczego warto go prowadzić?
 2. Public relations – sfery działania.
 3. Warsztat praktyczny public relations.
 4. Wpływ wewnętrznego PR na wizerunek zewnętrzny firmy.
 5. Media relations – zasady współpracy z mediami, organizacja konferencji prasowej, wywiad.
 6. Narzędzia wewnętrznego PR.
 7. Zarządzanie informacją a przygotowanie do zmian w firmie.
 8. Przygotowanie kluczowych pracowników w firmie do zewnętrznej sytuacji kryzysowej.
 9. Kryzys i zarządzanie w sytuacji kryzysowej.
 10. Wewnętrzne działania komunikacyjne w czasie kryzysu zewnętrznego.
 11. Działania po-kryzysowe w odniesieniu do pracowników.
 12. Usprawnianie komunikacji wewnętrznej.
 13. System komunikacji wewnętrznej w firmie.
 14. Podstawy spójnego systemu komunikacji wewnętrznej firmy.
 15. Elementy komunikacji wewnętrznej.
 16. Praktyczne sposoby budowy i zmiany systemu komunikacji wewnętrznej.
 17. Formy komunikacji interpersonalnej jako składnika komunikacji wewnętrznej.
 18. Komunikacja ustna.
 19. Komunikacja pisemna.
 20. Formy komunikowania się, a efektywność działania PR.
 21. Komunikowanie międzykulturowe.
 22. Bariery w komunikowaniu się.
 23. „Programy naprawcze” – przezwyciężanie barier w komunikacji.
Miejsce: Sale wykładowe Centrum IB, ul. Filipa 7/8

zapisy [printfriendly]
 Certyfikat: imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, konsultacje trenerskie, przerwy kawowe.