Kod kolorów w nauczaniu

Kod kolorów w nauczaniu

Termin: 24.10.2017| 07.12.2017| 23.03.2018| 13.06.2018 Nr szkolenia: 1753/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności wykorzystania kodu kolorów w procesie edukacji
  • Zapoznanie z językiem kolorów i jego wpływem na proces nauczania
Treści kształcenia:
  • Język kolorów
  • Wpływ kolorów na charakter człowieka i jego relacje z innymi
  • Określenie własnego typu osobowości
  • Motywy w kolorach osobowości
  • Kolory w relacjach międzyludzkich
  • Wykorzystanie kodu kolorów w pracy nauczyciela
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]