KODEKS PRACY 2016 ISTOTNE ZMIANY ORAZ INTERPRETACJE

KODEKS PRACY 2016 ISTOTNE ZMIANY ORAZ INTERPRETACJE

Kraków, 26 listopada 2015                                                  Nr 1443/15
  2 grudnia 2015

Cel: – zmiany w Kodeksie Pracy 2016.
– zmiany w prawnych dotyczących przyjmowania pracowników, wszelkiego rodzaju umów zawieranych między pracodawcą a pracownikiem, przepisów regulujących ograniczenia w okresach zatrudnienia, zasiłku, macierzyństwa
 
Ramowy program kursu:
·                    Zmiana kodeksu pracy oraz niektórych ustaw.
·                    Rodzaje umów o pracę jakie mogą być zawierane z pracownikami od 22 lutego 2016 r.
·                    Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony.
·                    Wypowiedzenie umów o pracę na czas określony.
·                    Dłuższe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony.
·                    Umowa o pracę na okres próbny.
·                    Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 
·                    Przypadki nie stosowania ograniczeń okresów zatrudnienia do umów o pracę zawartych na czas określony.·                    Przypadki występowania obowiązku zawiadomienia okręgowego inspektora pracy o zakończeniu umowy o pracę.
·                    Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony.
·                    Możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
·                    Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu.
·                    Prawo do zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej, z którą umowę o pracę przedłużono do dnia porodu.
·                    Stosowanie dotychczasowych przepisów do umów o pracę na czas określony w okresie przejściowym.
·                    Obowiązek uzupełnienia umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizującej ustawy.

Prowadzący: ARTUR SAMEK – radca prawny, Inspektor Pracy PUP, trener szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, wykładowca wyższych uczelni. Autor publikacji w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 

***

Miejsce: Kraków, ul. Św. Filipa 7/8
Termin; 26 listopada 2015r. godzina 9 00, 2 grudnia 2015 godzina 9:00
Koszt uczestnictwa, , materiały pomocnicze: 270 zł (cena nie zawiera VAT).