Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Łączenie, Podział i Przekształcenie spółek

Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Łączenie, Podział i Przekształcenie spółek


Termin: 14-15.11.1017 |8-9.12.2017| 1-2.03.2018| 15-16.05.2018| 31.05-1.06.2018| 10-11.07.2018
Cena: 950 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Łączenie się spółek kapitałowych i osobowych:
– Zasady łączenia spółek kapitałowych i osobowych.
– Łączenie pomiędzy spółkami krajowymi i zagranicznymi.2. Łączenie się spółek kapitałowych:
Plan połączenia spółek
– Zawiązanie nowej spółki w wyniku połączenia spółek.
– Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej.
– Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych.
– Ograniczenia w połączeniu transgranicznym spółek.3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych:
– Plan połączenia spółek.
– Przygotowanie planu połączenia spółek osobowych, przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.4. Podział spółek:
– Podział spółki kapitałowej.
– Ograniczenia dotyczące podziału.5. Przekształcenia spółek:
– Przekształcenie spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki akcyjnej (spółki przekształcanej) w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
6. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
7. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.
8. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.
9. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową.
10. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
 11. Przepisy karne:
– Nieprawidłowości podczas zakładania i prowadzenia spółek handlowych.
– Zasady obowiązujące w trakcie likwidacji spółki.
– Nieprawidłowości podczas głosowania.
– Stosowanie innych aktów i przepisów w spółce.

zapisy [printfriendly]