Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki kapitałowe

Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki kapitałowe

 

Termin: 15-16.11.2017 |7-8.12.2017| 30-31.01.2018| 27-28.03.2018| 24-25.05.2018| 28-29.06.2018
Cena: 975 zł netto/os.
Program szkolenia
 1. Powstanie spółki:
  • kapitał zakładowy spółki,
  • uprzywilejowanie udziałów,
  • operacje na udziałach i kapitale,
  • prawa i obowiązki wspólników.
 2. Organy spółki (prawa i obowiązki):
  • zarząd, prokurent,
  • Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna,
  • Zgromadzenie wspólników.
 3. Zarząd:
  • mandaty członków Zarządu,
  • prawa członka Zarządu,
  • ograniczenia członków Zarządu,
  • powołanie prokurenta.
 4. Nadzór:
  • prawo kontroli,
  • Rada Nadzorcza,
  • komisja rewizyjna,
  • uprawnienia Rady Nadzorczej,
  • podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą.
 5. Zgromadzenie wspólników:
  • Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
  • zasady zwoływania oraz tryb odbywania zgromadzenia,
  • podejmowanie uchwał.
 6. Zmiana umowy spółki:
  • rozwiązanie oraz likwidacja spółki,
  • odpowiedzialność cywilno-prawna zmiany umowy.

zapisy [printfriendly]