Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych

Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych

Termin: 14-15.11.2017 |18-19.01.2018| 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018| 15-16.05.2018 | 19-20.06.2018
Cena: 890 zł netto/os.
Cel szkolenia: Każdy uczestnik zapoznany zostanie z praktycznymi aspektami funkcjonowania biura zarządu, które pełni w firmie rolę swoistego „centrum dowodzenia”.  Pokażemy jak skutecznie zarządzać i organizować pracę Biura, aby mogło optymalnie spełniać swoje funkcje koordynujące, strategiczne i wizerunkowe. Skutkiem udziału w szkoleniu będzie także rozwój praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy szefa biura zarządu.
Program szkolenia
1. Organy spółek kapitałowych – aspekty ekonomiczno-organizacyjne:

 • Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności organów spółki kapitałowej.

2. Aspekty prawne funkcjonowania spółki kapitałowej:

 • Najnowsze zmiany w kodeksie spółek handlowych.
 • Obowiązki rejestrowe (zasady składania wniosków do KRS; zmiana niektórych przepisów ustawy)
 • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja.
 • Zasady powoływania i zatrudniania członków Zarządu.
 • Umowy, statuty, akty założycielskie, akty komercjalizacji itp.
 • Regulaminy funkcjonujące w spółce.
 • Zasady zawierania umów z członkami Zarządu.
 • Zasady podejmowania uchwał przez organy spółki.

3. Obowiązki, uprawnienia i zadania biura zarządu:

 • Biuro Zarządu jako komórka organizacyjna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
 • Rola Biura Zarządu w przygotowaniach posiedzeń Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 • Rola Biura Zarządu w podejmowaniu uchwał przez organy spółki.
 • Zadania Biura Zarządu w zakresie budowania i wzmacniania wizerunku firmy.

4. Dokumentacja pracy zarządu oraz innych organów spółki:

 • Nadzór Biura Zarządu nad prawidłowością dokumentacji.
 • Dokumentacja organów spółki z o.o. i spółki akcyjnej.
 • Dokumenty organizacyjne niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Biura Zarządu.
 • Protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.
 • Protokoły Zarządów i Rad Nadzorczych.
 • Wzory dokumentów – zasady wypełniania.
 • Obieg dokumentów (zwykły i elektroniczny) w pracy Biura Zarządu.
 • Dokumenty poufne – ochrona informacji niejawnych (zarządzanie bezpieczeństwem informacji.)
 • Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów spółki kapitałowej.

5. Zasady pracy Biura Zarządu:

 • Zarządzanie Biurem – obowiązki i kompetencje kierownika biura zarządu.
 • Partnership jako metoda dowodzenia Biurem Zarządu.
 • Delegowanie zadań w Biurze Zarządu.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy Biura Zarządu (wirtualne formy Zgromadzenia Wspólników.)
 • Strategie działania Biura Zarządu w obliczu kryzysu.
 • Savoir vivre w pracy Biura Zarządu (etykieta biznesowa.)

zapisy [printfriendly]