Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych

Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych

Termin: 23-24.11.1017|12-13.12.2017 |8-9.02.2018 | 15-16.03.2018 | 5-6.04.2018 | 17-18.05.2018 | 5-6.06.2018
Cena: 900 zł netto/os. (w Krakowie)
1650 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane)
Cel szkolenia: Każdy uczestnik zapoznany zostanie z praktycznymi aspektami funkcjonowania biura zarządu, które pełni w firmie rolę swoistego „centrum dowodzenia”. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność zarządzania i organizowania pracy Biura, aby mogło ono optymalnie spełniać swoje funkcje koordynujące, strategiczne oraz wizerunkowe. Skutkiem udziału w szkoleniu będzie rozwój praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy Biura Zarządu.
Program szkolenia
1. Firma:

 • Status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki finansów publicznych, urzędu itd.
 • Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych.
 • Obieg dokumentacji wewnętrznej firmy, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie.

2. Wpis do krajowego rejestru sądowego – podstawa dokumentacji Asystenta Zarządu:

 • Jak uzyskać odpis wpisu do KRS?
 • Wpis do KRS – konsekwencje i jego ważność.

3. Rola asystenta zarządu w sprawnym funkcjonowaniu organów spółki:

 • Zarząd, Rada Nadzorcza, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników– wzajemne relacje.
 • Kompetencje i uprawnienia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 • Powoływanie członków Zarządu i Rady.
 • Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji spółek.

4. Kalendarz Asystenta Zarządu:

 • Kalendarz obrad Zarządu, Rady Nadzorczej i organów właścicielskich – przepisy KSH a wewnętrzne regulacje.
 • Kluczowe terminy w roku rozliczeniowym spółki (np. sprawozdanie finansowe.)
 • Decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej (np. podział zysków.)
 • Terminy oraz uprawnienia do udziału w zgromadzeniu.
 • Czas trwania kadencji Zarządu i RN – gdzie szukać informacji?

5. Przepisy wewnętrzne spółki:

 • Co powinny zawierać regulaminy spółki?
 • Regulamin Rady Nadzorczej.
 • Regulamin Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 • Dobre praktyki tworzenia i aktualizowania przepisów wewnętrznych spółki.

6. Asystent w procesie przygotowywania dokumentacji, organizacji i zwoływania posiedzeń:

 • Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Elektroniczne zwoływanie posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej.
 • Dokumentacja elektroniczna zwoływanych posiedzeń – treść i składowe.
 • Dokumentacja – przygotowanie projektów uchwał, wniosków Zarządu.

7. Obieg dokumentacji – „okiem” Asystenta Zarządu:

 • Obieg wewnętrzny i zewnętrzny dokumentów.
 • Kto pełni nadzór nad dokumentacją?
 • Kto jest odpowiedzialny za tworzenie i podpisywanie protokołów?
 • Archiwizacja i przechowywanie protokołów oraz innych dokumentów spółki.
 • Skutki naruszenia wymogów dokumentacji spółki.

8. Umowy z perspektywy Asystenta Zarządu– tworzenie, zawieranie, kompletowanie dokumentów – na co warto zwracać uwagę?

 • Wzory najczęściej występujących umów – co to znaczy „dobra umowa”?
 • Reprezentacja stron umowy, odpisy z rejestru, pełnomocnictwa (specyfika i wymogi)
 • Umowa przedwstępna a list intencyjny – co to jest dobry list intencyjny?
 • Jak i dlaczego uzyskiwać informacji o kontrahencie?
 • Jakich dokumentów wymagać od kontrahenta przed podpisaniem umowy?
 • Zabezpieczanie umów podpisaniem umowy – praktyczne klauzule.

9. Wykorzystanie elementów języka (akcent, dykcja, intonacja, natężenie, pauza, tempo wypowiedzi:

 • Aktywne i praktyczne ćwiczenia głosu.

10. Nawiązywanie relacji biznesowych przez Asystenta jako budowanie wizerunku spółki:

 • Czy istnieją idealne wzory wizerunku w relacjach biznesowych?
 • Budowanie zaufania i wiarygodności.
 • Jakie czynniki determinują efektywność komunikacji i prezentacji?

11. Asystent w roli organizatora spotkań Zarządu i Rady Nadzorczej:

 • Zasady przygotowania spotkania negocjacyjnego.
 • Jak wzbudzać zaufanie i budować wiarygodność firmy?
 • Jak korzystać z roli moderatora? – czyli zarządzanie sytuacją podczas spotkania.
 • Jak wytwarzać pozytywne relacje z kontrahentami?
 • W jaki sposób podtrzymywać atmosferę współpracy podczas spotkania?
 • Sterowanie dynamiką spotkania – Co? Kiedy i jak?

12. Wykorzystanie środków ekspresji językowej – czyli retoryka w zastosowaniu Asystenta Zarządu:

 • Metamodel języka – metoda na „rozpakowanie” sposobu myślenia rozmówcy.
 • Figury retoryczne – jak wykorzystywać środki ekspresji językowej?
 • Kształtowanie kultury słowa – czyli jak usprawniać swój aparat mowy?
 • Skuteczna argumentacja – czyli jak wykorzystywać środki ekspresji językowej.

13. Zasady pisania listów w kontaktach międzynarodowych.
14. Ćwiczenia:
• Ćwiczenie:  Jak budować scenariusz efektywnego spotkania Zarządu lub Rady z Nadzorczej z klientami wewnętrznymi lub zewnętrznymi?

 • Analiza charakteru spotkania.
 • Przygotowanie scenariusza/wizji spotkania.
 • Analiza Twojej roli w spotkaniu.
 • Jakich działań i rezultatów oczekuje Zarząd po przebytym spotkaniu?
 • Kim są osoby, które podejmujesz w ramach wizyty?
 • Nieoczekiwane elementy spotkań – czyli przygotowanie „planu B”.

• Ćwiczenie:  Wystąpienie przed akcjonariuszami spółki w imieniu Zarządu –np. przekazanie informacji o złej sytuacji spółki i konieczności obniżenia wynagrodzeń.


zapisy [printfriendly]