Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle KSH

Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle KSH

Kraków, 1 – 3 grudnia 2015                                                Nr 1440/15

1. Firma – status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki finansów publicznych, urzędu itd.
2. Wpis do krajowego rejestru sądowego – podstawa dokumentacji asystenta zarządu:
3. Rola asystenta zarządu w sprawnym funkcjonowaniu organów spółki:
4. Kalendarz asystenta zarządu:
5. Przepisy wewnętrzne spółki:
6. Asystent w procesie przygotowywania dokumentacji, organizacji i zwoływania posiedzeń:
7. Obieg dokumentacji – „okiem” asystenta zarządu:
8. Umowy z perspektywy asystenta zarządu– tworzenie, zawieranie, kompletowanie dokumentów – na co warto zwracać uwagę?
wewnętrznymi lub zewnętrznymi?
9. Wykorzystanie elementów języka (akcent, dykcja, intonacja, natężenie, pauza, tempo wypowiedzi
10. Nawiązywanie relacji biznesowych przez asystenta jako budowanie wizerunku spółki:
11. Asystent w roli organizatora spotkań zarządu i rady nadzorczej:
12. Wykorzystanie środków ekspresji językowej – czyli retoryka w zastosowaniu asystenta zarządu:
13. Zasady pisania listów w kontaktach międzynarodowych.
14. Ćwiczenia:
• Ćwiczenie: Jak budować scenariusz efektywnego spotkania Zarządu lub Rady z Nadzorczej z klientami
• Ćwiczenie: Wystąpienie przed akcjonariuszami spółki w imieniu zarządu –np. przekazanie informacji o złej sytuacji spółki i konieczności obniżenia wynagrodzeń.

Prowadzący: LUCJAN KARCZEWSKI – mgr Ekonomiki Produkcji UE w Krakowie. Przewód doktorski – AE. Ekspert – rzeczoznawca w zakresie organizacji i zarządzania TNOiK, konsultant, trener. Trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacji, prawa pracy, oraz zarządzania.
ARTUR SAMEK – radca prawny, Inspektor Pracy PUP, trener szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego, wykładowca wyższych uczelni. Autor publikacji w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

***

Miejsce: Kraków, ul. Św. Filipa 7/8. Zakwaterowanie Hotel Jordan w Krakowie.  Termin; 01-03. 12.2015r.
Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, materiały pomocnicze, imprezy towarzyszące (zwiedzanie podziemi rynku, uroczysta kolacja): 1490 zł (cena nie zawiera VAT).