Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin:  16.11.2017 | 20.01.2018 | 26.05.2018 | 14.06.2018  Nr szkolenia: 1699/O/17/18
Liczba godzin: 10
Cena: 125 zł
Adresaci: dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej
Forma zajęć: kurs instruktażowy.
Cele kształcenia: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, do ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii letnich
Treści kształcenia:
  • rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
  • zasady organizacji wycieczek szkolnych
  • obowiązki kierownika wycieczek
  • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania
  • prowadzenie dokumentacji wypoczynku-obowiązujące przepisy
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Miejsce: Sale wykładowe ODU ‘’Centrum IB’’ Sp. z o.o., ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków (na indywidualne zamówienia możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku zgodnie z wymogami MEN.