KURS TRENERSKI – TRAIN THE TRAINER DLA KADRY KIEROWNICZEJ I SPECJALISTÓW

KURS TRENERSKI – TRAIN THE TRAINER DLA KADRY KIEROWNICZEJ I SPECJALISTÓW

Zakopane, 7 – 10 grudnia 2015 (I Etap)                          Nr 1444/15

Ramowy program kursu:

I.                   Budowanie relacji z grupą:
·         nawiązywanie relacji trenerskiej,
·         doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka),
·         trener jako lider i jako moderator grupy.
II.                Tworzenie swojego wizerunku jako trenera:
·         odkrywanie autentycznego i stabilnego „ja” w grupie,
·         wypracowywanie i utrwalanie własnego stylu pracy,
·         zabiegi autoprezentacyjne,
·         komunikacja werbalna i niewerbalna, praca z ciałem, emisja głosu.
III.             Strategie oddziaływania na grupę:
·         techniki wywierania wpływu,
·         moderowanie procesu grupowego,
·         wzmacnianie zachowań pożądanych,
·         konstruktywne wykorzystywanie konfliktów.
 

IV.              Wykorzystanie procesu grupowego:·         rozwój grupy i dynamika procesu grupowego,
·         struktura grupy i rodzaje ról,
·         opór, przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
V.                 Diagnoza potrzeb grupy:
·         identyfikacja potrzeb szkoleniowych i potencjałów rozwojowych,
·         przewidywanie potencjalnych przeszkód rozwojowych,
·         diagnoza ról grupowych i wynikających z nich komplikacji.
 
VI.              Metodologia szkoleń:
·         metody i techniki szkoleniowe,
·         przekaz multimedialny i alternatywne formy nauczania,
·         interaktywność pracy trenera.
 
VII.           Projektowanie programów szkoleń:
·         metody konstruowania szkoleń, przygotowywanie narzędzi,
·         koordynacja cele – metody – środki – czas,
·         ewaluacja szkoleń.

Prowadzący:
IRENEUSZ BIELA – trener w zakresie; pedagogiki, doskonalenia technik zarządzania, treningów grupowych, nowoczesnych form przekazu, z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym i szkoleniowym.
EWELINA BOROŃ – trener w zakresie organizacji i zarządzania, procesów grupowych, marketingu, kreatywności w biznesie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

***

Miejsce: Zakopane, Hotel „Patria” ul. Stefana Żeromskiego 12
Termin; 07-10. 12.2015r.
Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, materiały pomocnicze, imprezy towarzyszące (uroczysta kolacja, wycieczka): 1660 zł (cena nie zawiera VAT).
 
Udział w II etapie pozwoli otrzymać certyfikat TRENERA WEWNĘTRZNEGO.
Termin etapu II do ustalenia z uczestnikami kursu.