Trener wewnętrzny – train the trainer

Trener wewnętrzny – train the trainer

Termin: 26-27.10.1017| 21-22.11.1017 |22-26.01.2018 | 12-16.03.2018 | 16-20.04.2018| 21-25.05.2018|
Liczba godzin: 50 godzin dydaktycznych
Cena: 952 zł (osoby indywidualne)
1100 zł netto (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia
 1. Budowanie relacji z grupą:
  • nawiązywanie relacji trenerskiej,
  • doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka),
  • trener jako lider i jako moderator grupy.
 2. Tworzenie swojego wizerunku jako trenera:
  • odkrywanie autentycznego i stabilnego „ja” w grupie,
  • wypracowywanie i utrwalanie własnego stylu pracy,
  • zabiegi autoprezentacyjne,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna, praca z ciałem, emisja głosu.
 3. Strategie oddziaływania na grupę:
  • techniki wywierania wpływu,
  • moderowanie procesu grupowego,
  • wzmacnianie zachowań pożądanych,
  • konstruktywne wykorzystywanie konfliktów.
 4. Wykorzystanie procesu grupowego:
  • rozwój grupy i dynamika procesu grupowego,
  • struktura grupy i rodzaje ról,
  • opór, przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
 5. Diagnoza potrzeb grupy:
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych i potencjałów rozwojowych,
  • przewidywanie potencjalnych przeszkód rozwojowych,
  • diagnoza ról grupowych i wynikających z nich komplikacji.
 6. Metodologia szkoleń:
  • metody i techniki szkoleniowe,
  • przekaz multimedialny i alternatywne formy nauczania,
  • interaktywność pracy trenera.
 7. Projektowanie programów szkoleń:
  • metody konstruowania szkoleń, przygotowywanie narzędzi,
  • koordynacja cele – metody – środki – czas,
  • ewaluacja szkoleń.

zapisy [printfriendly]