Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Termin: 20-24.11.2017 | 25-28.01.2018 | 24-27.05.2018 | 21-24.06.2018 Nr szkolenia: 1700/O/17/18
Liczba godzin: 36
Cena: 135 zł (dla grupy od 4 osób promocyjna cena 110 zł od osoby)
Adresaci: Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletnie doświadczenie opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczno-wychowawcze
Forma zajęć: Kurs instruktażowy.
Cele kształcenia: Wyposażenie w umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy na różnego rodzaju formach wypoczynku m.in. kolonii letnich, obozów
Treści kształcenia:
  • rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno-wychowawczej
  • zasady organizacji wycieczek szkolnych
  • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
  • planowanie zajęć ruchowych i rekreacyjnych
  • zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne
  • prace społecznie użyteczne
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Miejsce: Sale wykładowe ODU ‘’ Centrum IB’’ Sp. z o.o. , ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków (na indywidualne zamówienia możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu dla wychowawców kolonijnych zgodne z wymogami MEN.