Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka w przedsiębiorstwie

Termin: 09-10.11.2017| 09-10.01.2018| 06-07.02.2018| 01-02.03.2018| 10-11.04.2018| 10-11.05.2018| 05-06.06.2018
Cena: 935 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Zadania logistyki i jej znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
2. Charakterystyka systemu logistycznego w przedsiębiorstwie i procesy wchodzące w jego skład:

 • kompleksowe założenia logistyki w przedsiębiorstwie,
 • czynniki wpływające na sprawność procesów logistycznych,
 • działania logistyczne w przedsiębiorstwie,
 • decyzje logistyczne.

3. Analiza kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie:

 • zakres kosztów logistycznych (zapasy, procesy magazynowe, transport, procesy informatyczne),
 • warunki kształtowania kosztów logistycznych,
 • budżet kosztów logistycznych.

4. Zarządzanie zapasami i produkt logistyczny (tworzenie zapasów, istota i cechy ekonomiczne produktu logistycznego):

 • rola zapasów w przedsiębiorstwie,
 • strategie tworzenia zapasów,
 • czynniki kształtowania zapasów – wewnętrzne i zewnętrzne,
 • podział zapasów- zapasy bieżące, zapasy bezpieczeństwa, zapasy maksymalne,
 • metody sterowania zapasami,
 • prognozowanie wielkości zapasów.

5. Magazynowanie w przedsiębiorstwie i obsługa zapasów:

 • lokalizacja i wyposażenie magazynów,
 • funkcje logistyczne magazynów.

6.    Opakowania w systemach logistycznych:

 • definicje, podział oraz funkcje opakowań,
 • gospodarka opakowaniami, gospodarka odpadami opakowaniowymi – wymagania prawne.

7.    Miejsce i rola transportu w logistycznej strukturze przedsiębiorstwa:

 • charakterystyka podstawowych gałęzi transportu oraz ich ocena; uregulowania prawne w transporcie,
 • bezpieczeństwo ładunku i pojazdu,
 • organizacja dostaw,
 • szacowanie kosztu transportu,
 • kryteria wyboru i oceny środka transportu.

zapisy [printfriendly]