Metody aktywizujące pracę ucznia – projekt w praktyce szkolnej

Metody aktywizujące pracę ucznia – projekt w praktyce szkolnej

Termin: 7.11.2017 | 23.01.2018 | 12.04.2018 Nr szkolenia: 1717/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia: Nabycie umiejętności:

  • Wyboru problemu  projektu dostosowanego do etapu edukacyjnego uczniów zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi
  • Oceny wpływu realizacji projektu na rozwój osobowościowy ucznia
Treści kształcenia:
  • Zalety i wady metody projektu w pracy z uczniami
  • Podział projektów ze względu na różne kryteria / Etapy pracy metodą projektów
  • Rola konsultacji dla uczniów pracujących metodą projektów
  • Zasady konstruowania kryteriów oceny pracy uczniów
  • Przygotowanie prezentacji efektów pracy uczniów
  • Dokumentowanie działań podejmowanych w czasie realizacji przez uczniów
  • Rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy szkoły i doskonaleniu współpracy nauczycieli
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]