Budowanie autorytetu menadżera i kadry zarządzającej

Budowanie autorytetu menadżera i kadry zarządzającej

Termin: 14-15.11.2017 | 5-6.12.2017 | 20-21.03.2018 | 12-13.04.2018 | 17-18.05.2018 | 12-13.06.2018
Cena: 800 zł netto/os.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych w firmie i jej otoczeniu, podejmowania działań naprawczych i korygujących.
Program szkolenia
1. Zasady skutecznej autoprezentacji

 • definicja pojęcia autoprezentacja
 • rodzaje autoprezentacji
 • techniki rozpoczęcia wystąpienia
 •  budowanie interaktywnego przekazu
 • znaczenie tego co prezentujemy
 • struktura prezentacji- konstrukcja efektywnej prezentacji
 • kolejność przekazywanej treści, aby skutecznie oddziaływać na słuchaczy
 • poczucie własnej wartości prezentera
 • zasady wzbudzania sympatii i budowania pozytywnego wrażenia
 • nauka budowania dynamiki w prezentacji
 • efekt aureoli i inne zjawiska modyfikujące nasze postrzeganie rzeczywistości
 • werbalny aspekt autoprezentacji – rady językowe
 • techniki burzenia barier miedzy prezenterem a publicznością
 • znaczenie komunikatów niewerbalnych w autoprezentacji
 • znaczenie spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej w autoprezentacji
 • nauka łatwego nawiązywania kontaktów z rozmówcą
 • wykorzystywanie anegdot i poczucia humoru w wystąpieniach
 • techniki aktorskie w wystąpieniach

2. Ubiór a relacje w biznesie

 • wpływ ubioru na efekt komunikacji
 • dobór stroju do rodzaju wystąpienia
 •  znaczenie pierwszego wrażenia oraz wpływu nastawienia na autoprezentację
 • techniki tworzenia przyjaznego wizerunku: budowanie relacji i zarządzanie relacjami

3. Elementy dobrej prezentacji- budowanie prezentacji

 • dopasowanie treści prezentacji do potrzeb grupy
 • techniki prezentacyjne ( praca z materiałami, tablicą)
 • wzbudzanie i utrzymanie zainteresowania w rozmówcach ( grupie)
 •  metody aktywizacji grupy
 • zasady pracy z grupą, zasady prowadzenia szkoleń

4. Strategie komunikacji w wystąpieniach publicznych i prezentacji

 • własny styl wypowiedzi
 • zachowania budzące w ludziach pozytywne emocje i przychylność słuchaczy
 • dostosowanie języka do audytorium
 • w  jaki sposób zakończyć wystąpienie?

5. Trudni uczestnicy wystąpień publicznych

 • charakterystyka trudnych typów
 • sposoby aktywowania uczestników
 • twoja osobowość i styl pracy

6. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

 • kłopotliwe i trudne pytania
 • negatywne postawy uczestników wystąpienia,
 • skuteczne panowanie nad grupą
 • przejmowanie dominacji w relacjach

zapisy [printfriendly]