Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)

Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)

Termin: 28.09.2017| 16.11.2017| 28.02.2018|23.05.2018 Nr szkolenia: 1756/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi
  • Ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzających półkule mózgu (pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)
Treści kształcenia:
  • Przedstawianie technik pamięciowych tj.: łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda słów zastępczych, piktogramy
  • Tworzenie „map myśli”
  • Ćwiczenia na podniesienie poziomu: wyobraźni, koncentracji i kojarzenia
  • Wzmocnienie i skrócenie czasu na zapamiętanie
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]