Modelowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku 4-8 lat (pakiet szkoleniowy dla wychowawców, dzieci i rodziców)

Modelowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku 4-8 lat (pakiet szkoleniowy dla wychowawców, dzieci i rodziców)

Termin: do uzgodnienia Nr szkolenia: 1711/O/17/18
Liczba godzin: 6 (3+1+2)
Cena: 130 zł
Adresaci: wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni, dzieci w wieku 4-8 lat, rodzice dzieci w wieku 4-8 lat.
Forma zajęć: Szkolenie dla wychowawców, warsztaty interaktywne dla dzieci, wykład dla rodziców.
Cele kształcenia:
 • Zrealizowanie wymogów podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej („zdrowe odżywianie”),
 • Zaszczepienie i poszerzenie u dzieci wiedzy na temat zdrowego odżywiania się,
 • Uświadomienie rodziców w w kwestii racjonalnego odżywiania swoich dzieci.
Treści kształcenia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalety szkolenia dla nauczycieli:
 
 
 
Zalety warsztatów dla dzieci:
 
 
Zalety szkolenia dla rodziców:
Program szkolenia dla wychowawców:

 • Charakterystyka i najważniejsze informacje na temat podstawowych składników odżywczych.
 • Przedstawienie norm i zapotrzebowania energetycznego dzieci w wieku 4-8 lat.
 • Gruntowna charakterystyka nowej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
 • Zaprezentowanie skutecznych metod nakłaniania dzieci do prozdrowotnych wyborów żywieniowych.

Program warsztatów dla dzieci:

 • Dowcipne przedstawienie kukiełkowe o tematyce prozdrowotnej.
 • Quiz sprawdzający świadomość dzieci w kwestii zdrowego odżywiania się.
 • Wspólne tworzenie grup produktowych, wraz z objaśnieniami.

Program szkolenia dla rodziców:

 • Omówienie zapotrzebowania na energię dzieci w wieku 4-8 lat.
 • Bardzo dokładna charakterystyka nowej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej wraz z zaleceniami dotyczącymi tego, jakie produkty z jadłospisu dziecka należy wyeliminować, jakie ograniczyć, a jakie wprowadzić.
 • Rozszyfrowywanie informacji znajdujących się na etykietach produktów.
 • Zaprezentowanie skutecznych metod nakłaniania dzieci do próbowania i polubienia zdrowych produktów.

 

 • Realizacja wymogów programowych dotyczących „zdrowego odżywiania”,
 • Zaznajomienie z metodami efektywnego przekazywania wiedzy dzieciom na temat nawyków zdrowego żywienia,
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej składników żywieniowych.

 

 • Zetknięcie się z tematyką prozdrowotną,
 • Zapoznanie ze zdrowymi produktami i poznanie ich roli w odżywianiu,
 • Zrozumienie wpływu zdrowego jedzenia na życie codzienne.

 

 • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania swojego dziecka,
 • Umiejętność rozróżniania produktów wartościowych i szkodliwych,
 • Zdolność nakłaniania swoich dzieci do próbowania i polubienia zdrowych produktów.

 

Miejsce: Szkolenie organizowane jest na terenie placówki.

zapisy [printfriendly]