Motywowanie oraz system wynagradzania pracowników

Motywowanie oraz system wynagradzania pracowników

Termin: 8-9.11.2017 |11-12.01.2018 | 8-9.02.2018 | 8-9.03.2018 | 12-13.04.2018 | 17-18.05.2018 | 14-15.06.2018
Cena: 820 zł netto/os.
Cel szkolenia: Wyposażenie pracowników działów personalnych pracujących nad tworzeniem systemów motywacyjnych oraz wszystkich pracowników zarządzających zespołami i chcących zwiększyć poziom motywacji swoich podwładnych w skuteczne narzędzia motywujące zespół.
Program szkolenia
1. Motywacja jako źródło podejmowania działań:

 • Motywacja a potrzeby – rozpoznawania motywacji działań.
 • Motywacja negatywna – geneza.
 • Motywacja pozytywna – techniki wzmocnień.

2. Płacowe instrumenty motywowania pracowników w firmie:

 • Zasady stymulacji finansowej: proporcjonalności, częstotliwości i dostępności.
 • Efektywne premiowanie pracowników.
 • Zasady przyznawania nagród.
 • Dodatkowe gratyfikacje – zasady ustalania i wykorzystywania.

3. Pozapłacowe instrumenty motywowania pracowników:

 • System motywacyjny a indywidualne podejście do pracownika.
 • Marketing wewnętrzny – klient wewnętrzny.
 • Ścieżki kariery, indywidualny rozwój pracownika.
 • Kultura organizacyjna a motywacja pracowników.
 • Techniki komunikacji a motywacja pracowników.
 • Organizacja pracy a motywacja pracowników.

4. Styl kierowania, a motywacja podwładnych.
5. Motywacyjna komunikacja interpersonalna w zespole produkcyjnym.
6. Konstruktywna rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem.
7. Motywowanie przez cele, rozwój, wiedzę, autorytet i przywództwo.


zapisy [printfriendly]