MS Excel w pracy nauczyciela

MS Excel w pracy nauczyciela

Termin: 26.092017 | 19.10.2017| 16.01.2018| 03.04.2018 Nr szkolenia: 1732/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp.
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel w pracy nauczyciela
Treści kształcenia:
  • Funkcje tekstowe, daty, czasu itd.
  • Kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami
  • Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
  • Sortowanie danych
  • Zaawansowane opcje wydruku
  • Funkcje warunkowe (JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI)
  • Funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy [printfriendly]