MUTYZM – CO TO JEST I JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM MUTYSTYCZNYM

MUTYZM – CO TO JEST I JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM MUTYSTYCZNYM

Termin: 28.11.2017| 13.03.2018| 06.06.2018 Nr szkolenia: 1759/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół  podstawowych oraz gimnazjalnych, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Przedstawienie cech charakterystycznych dziecka z mutyzmem całkowitym oraz wybiórczym
  • Wskazówki postępowania z dzieckiem mutystycznym w środowisku rodzinnym i szkolnym
Treści kształcenia:
  • Specyfika mutyzmu, mity na temat problemu// Mutyzm – problem logopedyczny czy psychologiczny
  • W jaki sposób dziecko wybiera osoby z którymi nawiązuje kontakt werbalny
  • Grupa, a  dziecko mutystyczne – dobór grupy, relacje z  poszczególnymi członkami, włączanie nowych  osób do grupy
  • Specyfika kontaktów dziecka mutystycznego z osobami dorosłymi
  • Mutyzm i co dalej – elementarne metody pracy
  • Informacje dotyczące organizacji placówce i specjalistów pracujących z dziećmi z mutyzmem
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]