Muzyka jako element relaksacji – formy stymulowania potencjału twórczego dzieci

Muzyka jako element relaksacji – formy stymulowania potencjału twórczego dzieci

Termin: 14.11.2017 | 08.02.2018| 26.04.2018 Nr szkolenia: 1737/O/17/18
Liczba godzin: 5
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Przedstawienie możliwości terapii muzyką i ruchem w celu stymulowania twórczego myślenia i działania
  • Umożliwienie dzieciom/ uczniom swobodniejszego i  pełniejszego wyrażania siebie
  • Nawiązywanie bliższych relacji z innymi dziećmi/ uczniami
Treści kształcenia:
  • Zabawy integracyjne pt. „Zabawy na dobry początek” mające na celu nabywanie poczucia bezpieczeństwa  i pozytywnych doświadczeń w grupie
  • Zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na środowisko dźwiękowe otoczenia
  • Zabawa z wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych
  • Ruch z muzyką/ ćwiczenia głosowe
  • Wykorzystanie nietypowych, niedrogich i łatwo dostępnych przedmiotów do muzykoterapii (gazet, linek, balonów)
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]