Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci / uczniów niepełnosprawnych. Stymulowanie ich rozwoju

Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci / uczniów niepełnosprawnych. Stymulowanie ich rozwoju

Termin: 07.11.2017 | 25.01.2018| 15.05.2018 Nr szkolenia: 1739/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i  szkolni, pedagodzy, psycholodzy
Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Specyfika pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Stymulowanie i wykorzystanie potencjału twórczego dzieci
Treści kształcenia:
  • Teoria rozumienia potencjału twórczego dzieci
  • Historia muzykoterapii – krótki zarys
  • Walory terapeutyczne muzyki. Bodźce wzmacniające „lecznicze działanie muzyki”
  • Dobór i sposób ekspozycji muzyki
  • Muzykoterapia dziecięca – podstawy oraz prezentacja najciekawszych metod/podejść
  • Zajęcia praktyczne
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]