Opiekun Samorządu Uczniowskiego w szkole

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w szkole

Termin: 22.09.2017 | 16.11.2017 | 05.02.2018 | 20.04.2018 Nr szkolenia: 1720/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, liderzy WDN
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności organizowania działalności samorządu szkolnego w  różnego typu placówkach
  • zapoznanie z zasadami organizacyjno-prawnymi funkcjonowania samorządu uczniowskiego
Treści kształcenia:
  • Samorząd – regulacje prawne
  • Zasady organizacji samorządu uczniowskiego
  • Kompetencje i działalność samorządu uczniowskiego (prawo współdecydowania, prawo do działania)
  • Regulamin samorządu w różnych typach szkół
  • Opiekun samorządu – zadania i kompetencje
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki dla min. 10 osób).

zapisy [printfriendly]