ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU PLACÓWKI – ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU PLACÓWKI – ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Termin: 19.10.2017 | 11.01.2018 | 15.03.2018 | 18.05.2018 Nr szkolenia: 1708/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Osoby pracujące w sekretariacie i organizujące pracę sekretariatu
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Uzyskanie umiejętności w  zakresie sprawnej organizacji i  funkcjonowania sekretariatu zgodnie z obowiązującymi zasadami
Treści kształcenia:
  • Funkcje administracyjne sekretariatu
  • Tworzenie i redagowanie pism urzędowych w korespondencji do instytucji i osób prywatnych
  • Środowisko pracy i baza techniczna wspomagająca pracę sekretariatu
  • Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją
  • Zasady porządkowania dokumentacji, ewidencja, brakowanie dokumentacji
  • Komputer w pracy kancelarii szkoły i archiwum szkolnego
Miejsce: sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki dla min. 10 osób).

zapisy [printfriendly]