Alternatywne zajęcia pozalekcyjne

Alternatywne zajęcia pozalekcyjne

Termin: wrzesień 2017 Nr szkolenia: 1503/O/15/16
Liczba godzin: 4
Cena: 85 zł
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabywanie i  doskonalenie umiejętności planowania i  organizowania zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań
Treści kształcenia:
  • Diagnozowanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych
  • Organizowanie czasu wolnego uczniów
  • Gry, zabawy, konkursy
  • Niekonwencjonalne sposoby spędzania czasu
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]