Pakiet MS Office

Pakiet MS Office

Termin: 30-31.01.2018 | 27-28.02.2018 | 06-07.03.2018 | 10-11.04.2018| 05-06.06.2018
Liczba godzin: 15 godzin lekcyjnych
Cena: 650 zł netto/os.
Program: Część I: MS Word
1. Wprowadzenie do Pakietu MS Office.
2. Zapoznanie z interfejsem programu Word.
a) Tekst, symbole, znaki specjalne, przydatne skróty klawiszowe.
b) Funkcje: „Wyszukaj”, „Zmień Na”.
c) Grafika w Word, zagnieżdżanie elementów wykonanych w innych programach pakietu (np. wykresów MS Excel).
d) Stopka i nagłówek. Spis treści.
3. Wstawianie i edycja Tabel. Listy numerowe i punktowe.
4. Formatowanie tekstu
a) Akapity.
b) formatowanie nagłówków.
c) Pogrubienie, pochylenie, podkreślenie.
5. Modyfikacja układu strony i ustawienia.
6. Wydruk do drukarki i pdf.
Część II: MS Excel:
1. Sposoby adresowania (względne i bezwzględne.)
2. Funkcje tekstowe, daty, czasu itd.
3. Kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami.
4. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym.
5. Sortowanie danych.
6. Filtrowanie bazy danych (autofiltr.)
7. Export danych.
8. Import danych.
9. Zaawansowane opcje wydruku.
10. Funkcje warunkowe (JEŻELI, LICZ.JEZELI, SUMA.JEŻELI.)
11. Funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH.
12. Funkcje finansowe (PMT, FV.)
13. Wykresy (tworzenie, modyfikacja.)
14. Sumy pośrednie.
15. Tabele przestawne.
16. Formularze.
17. Ochrona danych w arkuszu.
18. Automatyzacja zadań – makra.
Część III: MS Power Point
1. Tworzenie prezentacji:
a) Dodawanie tekstu.
b) Dodawanie i edycja slajdów.
c) Kolor w prezentacji – schematy systemowe i własne.
d) Wygląd dokumentu: nagłówek i stopka.
2. Tworzenie diagramów oraz importowanie elementów innych programów pakietu MS Office.
3. Animacja w prezentacji:
a) Przejścia slajdów – rodzaje i ustawienia efektów.
b) Łączenie efektów animacji,
4.Prezentacja ukończonego dokumentu.

zapisy [printfriendly]