Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Termin: 12.10.2017 | 11.01.2018 | 19.04.2018 Nr szkolenia: 1701/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele i pracownicy oświaty
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności reagowania na zdarzenia wymagające konieczności pomocy przedmedycznej
Treści kształcenia:
  • Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
    • podstawowe przepisy BHP – wyposażenie apteczek
    • sposoby oddziaływania niektórych leków – zalecenia i przeciwwskazania
  • Pierwsza pomoc przy bólach wewnętrznych, zasłabnięciach, omdleniach, utracie przytomności i innych najczęściej występujących dolegliwościach,
  • Rodzaje urazów zewnętrznych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]