Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole

Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole

Termin: 21.09.2017 | 10.01.2018 | 05.06.2018 Nr szkolenia: 1706/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, nauczyciele
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia: Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (placówki oświatowej)
Doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów dotyczących planowania pracy
Treści kształcenia:
  • Dokumenty stanowiące podstawę planowania pracy szkoły (placówki oświatowej)
  • Metody i sposoby konstruowania dokumentów z uwzględnieniem wymogów prawnych
  • Opracowanie wzorcowych dokumentów z zakresu planowania pracy, takich jak: – koncepcja pracy – program naprawczy – roczne plany pracy – plan ewaluacji wewnętrznej, itp.
  • Monitorowanie i ewaluacja wyników pracy w oparciu o plany działań, w celu dalszego doskonalenia i podnoszenia jakości pracy
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]