PLASTYKA – NIETYPOWE TECHNIKI

PLASTYKA – NIETYPOWE TECHNIKI

Termin: 18.10.2017 | 05.12.2017| 06.03.2018| 29.05.2018 Nr szkolenia: 1734/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 115 zł (w cenę wliczone materiały do ćwiczeń)
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych, terapeuci i nie tylko…
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Wzbogacenie warsztatu i świadomości plastycznej
  • Wyposażenie w umiejętności zorganizowania warsztatu plastycznego
  • Przygotowanie do tworzenia własnych projektów
Treści kształcenia:
  • Wskazówki jak zorganizować warsztat plastyczny i warsztat pracy
  • Poznanie nowych możliwości zastosowania znanych i nietypowych materiałów, technik plastycznych: malarskich, papieroplastycznych, złotniczych, płaskorzeźby, decoupage’u itp.
  • Wzbogacenie własnego warsztatu i świadomości plastycznej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]