PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Termin: 21.11.2017| 28.03.2018| 10.05.2018 Nr szkolenia: 1754/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy
Forma zajęć: Wykłady,  ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Rozpoznawanie zaburzeń sensorycznych u dziecka
Treści kształcenia:
  • Rozwój ruchowy dziecka i neurobiologiczne podstawy zaburzeń integracji sensorycznej
  • Zaburzenia integracji sensorycznej w obrębie poszczególnych zmysłów
  • Problemy szkolne dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej – zrozumieć przyczynę by pomóc
  • Rady dla rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów
  • Sposoby interwencji
  • Studium przypadku
  • Analiza rysunku wskazująca na integrację sensoryczną
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]