Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej

Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej

Termin: 28.11.2017| 08.03.2018| 07.06.2018 Nr szkolenia: 1745/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności udzielenia pomocy uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej
Treści kształcenia:
  • Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej
  • Rola, którą przyjmuje dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
  • Rozpoznawanie dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
  • Pomoc dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]