Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją

Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją

Termin: 26.09.2017| 05.12.2017| 29.03.2018 Nr szkolenia: 1762/O/17/18
Liczba godzin: 3
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli
Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Wspomaganie nauczyciela w umiejętnościach zrozumienia psychiki dziecka przedszkolnego na kolejnych etapach jego rozwoju
  • Stymulowanie w kierunku kształtowania prawidłowych mechanizmów psychofizycznego rozwoju
Treści kształcenia:
  • Przedstawienie sylwetki psychicznej dziecka od 3 do 6 roku życia
  • Przedszkolak moczący się / Przedszkolak nadpobudliwy
  • Przedszkolak zacinający się / Wprowadzenie w Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Wprowadzenie w praktykę programu rozwijającego percepcję wzrokową M. Frosting: Wzory i Obrazki
  • Wprowadzenie w praktykę ćwiczeń M. Tymichowej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]