Public Relations w firmie. Warsztaty medialne dla działów PR

Public Relations w firmie. Warsztaty medialne dla działów PR

Termin: 7-8.11.2017 | 4-5.12.2017 | 9-10.01.2018 | 20-21.03.2018 | 24-25.04.2018 | 24-25.05.2018
Liczba godzin:
Cena: 890 zł netto/os.
Program szkolenia
A. Funkcje PR w firmie:

 1. Znaczenie funkcji Public i Media Relations dla firmy:
  • Strategiczny wymiar PR oraz MR.
  • Rola Specjalisty ds. PR oraz rzecznika prasowego.
  • Znaczenie relacji ze środowiskiem lokalnym, partnerami biznesowymi, konkurencją oraz instytucjami państwowymi.
 2. Elementy prawa prasowego – praktyczna interpretacja.
 3. Aspekty etyczne Public Relations.
 4. Autoprezentacja w sytuacji wystąpień publicznych:
  • Zasady wiarygodnych wystąpień publicznych.
  • Budowanie pozytywnego wrażenia i nastawienia odbiorcy.
  • Formułowanie jasnych komunikatów dla konkretnej grupy odbiorców.
  • Znaczenie komunikatów niewerbalnych – mowa ciała.
  • Trema i radzenie sobie ze stresem – praktyki stosowane w tv.
 5. Wywiad – stereotypy i praktyki:
  • Wywiad – cele dziennikarza.
  • Rozmowa z dziennikarzem przed wywiadem.
  • Granice praw dziennikarskich – na co można pozwolić?
  • Tajemnica służbowa i zawodowa w rozmowie.
  • Autoryzacja wypowiedzi.
 6. Media Relations:
  • Sposoby nawiązywania kontaktów z mediami.
  • Jak kreować pozytywny wizerunek w mediach?
  • Zasady pisania notatki prasowej.
  • Strona internetowa – wizerunkiem firmy – redagowanie tekstów strony www.
  • Organizowanie konferencji prasowych, zebrań i narad od kuchni.
 7. Strategie działania w sytuacjach kryzysowych:
  • Strategie działania w kryzysie.
  • Dobór strategii adekwatnej do sytuacji kryzysowej.
  • Przekazywanie informacji pożądanej dla wizerunku instytucji.
  • Jak udzielać odpowiedzi na niewygodne pytania?
 8. W świecie lobbingu:
  • Czym jest lobbing? – korzyści oraz metody działania.
  • Wyważone kontakty z lobbystami.
 9. Przykłady kampanii PR.

B. Marketing perswazyjny:

 • Podstawy marketingu (m.in. marketing „mix”, reguła „7P”, model „4C”.)
 • Budowanie strategii marketingowej i analiza SWOT.
 • Podstawowe narzędzia i techniki reklamy.
 • Typowe działania marketingowe online (mailing, newsletter, blog firmowy, reklama a wirtualne społeczności.)
 • Wstęp do marketingu perswazyjnego- sztuka perswazji i psychologia wywierania wpływu, w tym lingwistyka perswazji.
 • Zasady ukrytej perswazji wg. Hogana.
 • Struktura umysłu i systemy reprezentacyjne.
 • Techniki dopasowania, potwierdzania i sugerowania.
 • Marketing podświadomy, w tym zasady konstruowania tekstów perswazyjnych.
 • Metaprogramy czyli indywidualizacja wpływu.
 • Presupozycje odnoszące się do procesów myślowych.
 • Pozorny wybór.
 • Presupozycje dotyczące przymiotników i przysłówków oraz stopniowania.
 • Presupozycje dotyczące czasu.
 • Struktura skutecznego tekstu perswazyjnego.
 • Copywriting – tworzenie skutecznych ofert sprzedaży.
 • Estetyka, kolory i typografia a wpływ na sprzedaż.
 • Funkcje perswazyjne a struktury językowe.
 • Odwołanie do doświadczenia odbiorcy, implikacje, presupozycje, łączniki.
 • Liczby w komunikacie marketingowym.
 • Różnice w pisaniu tekstów drukowanych i cyfrowych.
 • Wykorzystanie  badań eyetrack do zwiększenia skuteczność przekazu.
 • Co zrobić, by zatrzymać klienta na stronie?
 • Tworzenie skutecznego e-mail promocyjnego.
 • Czynniki decydujące  o sukcesie e-mailingu, najczęściej popełniane błędy w e-mailingu.
 • Feedback konsumencki i komunikacja z rynkiem.

zapisy [printfriendly]