Relaksacyjne metody ruchowo – dotykowe w logopedii i reedukacji

Relaksacyjne metody ruchowo – dotykowe w logopedii i reedukacji

Termin: 25.10.2017| 11.01.2018| 16.05.2018 Nr szkolenia: 1765/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Logopedzi, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni, reedukatorzy
Forma zajęć: Wykłady, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Przygotowanie do zrozumienia specyfiki zaburzeń mowy u dzieci
  • Nabycie umiejętności tworzenia efektywnych indywidualnych programów reedukacyjnych dla każdego dziecka
  • Doradztwo rodzicom w zakresie reedukacji dzieci w zakresie mowy
Treści kształcenia:
  • Program aktywności – metoda M. i Ch. Knillów – założenia, metody i ćwiczenia praktyczne
  • Ćwiczenia logarytmiczne w terapii wad mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Ćwiczenia oddechowe / Ćwiczenia fonacyjno-emisyjne / Ćwiczenia usprawniające narząd mowy
  • Terapia W. Sherborne / Terapia Dennisona
  • Kinezjoterapia edukacyjna / Metoda Videotreningu komunikacji
  • Masaż dziecięcy do znanych wierszy i porzekadeł wg opracowania M. Bogdanowicz
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]