RENATA KOWALSKA

Renata Kowalska pracowała jako Główny Księgowy w dużych firmach z kapitałem zagranicznym. W obszarze jej zadań znajdowały się  rozliczenia podatkowe, raportowanie według polskich i międzynarodowych standardów, oraz konsolidacja sprawozdań finansowych. We współpracy z doradcą podatkowym brała udział w projektach przekształcenia i podziału spółek (restrukturyzacja, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenie ). Nadzorowała dział kadr i płac. We współpracy z dużą firmą szkoleniową zrealizowała szereg edycji szkoleń dla kandydatów na głównych księgowych. W trakcie aplikacji na biegłego rewidenta uczestniczyła w wielu projektach polegających na przeglądach i badaniu sprawozdań finansowych, oraz analiz due diligence.
Obecnie, jako zewnętrzny doradca współpracuje z mniejszymi jednostkami, jako  księgowy i doradca finansowy. Prowadzi księgi handlowe i rozliczenia podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami – prosimy o telefon, lub e-mail.